Welcome to Suanmeangwittaya School
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 03 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่งนักการภารโรง 08 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 06 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ 21 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 14 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมครูหลังกิจกรรมหน้าเสาร์ธง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชุมฝ่ายวิชาการและครูแนะแนว การรับเข้านักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
จดหมายข่าว
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 34 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 33 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 32 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 31 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 30 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 29 ปีการศึกษา 2565
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับสมัครทีมขายโซล่าเซลล์พิษณุโลก (86/0) 24 ก.พ. 66
ชุมนุมนาฏศิลป์ (749/1) 25 ส.ค. 63
ทุนการศึกษาและโควต้าเข้ามหาวิทยาลัย (648/1) 25 ส.ค. 63
ค่าที่โรงอาหาร (630/1) 24 ส.ค. 63
ขยะ (662/1) 24 ส.ค. 63
รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล จำนวนจำกัด (1577/0) 14 ก.ค. 59
รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล จำนวนจำกัด (1485/0) 13 ก.ค. 59
เปิดสอบ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1766/0) 23 มี.ค. 59
รับสมัครเรียนผู้ช่วยทางการพยาล จบแล้วมีงานทำ (1776/0) 14 ม.ค. 59
สมัครเน็ตสุดคุ้มกับ AIS วันทูคอล (1808/0) 01 ก.ย. 58
ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
QR-Code Facebook โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
QR-Code S.W. Youtube

ปิดหน้านี้