ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ครุธนาค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1