คณะผู้บริหาร

ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956268164
อีเมล์ : E_rojjana@yahoo.co.th