ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกร เลือกหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา