แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 548940
Page Views 676110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

    การตรวจสอบความถูกต้อง และรับรอง ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิสก์นี้ ให้ทุกท่านตรวจสอบเพื่อให้ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสถูกต้องตรงกับสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ต้นฉบับทุกประการ โดยใช้ข้อมูลอ้างอ้างอิง ณ 1 ตุลาคม 2552
    ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ต้นฉบับ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) ผ่านไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด ตามกระบวนการปกติ
     
เว็บไซต์อ้างอิง 
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2555,22:42   อ่าน 3214 ครั้ง
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39