ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ระกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 
หลักฐานที่ใช้สมัคร 
1. รูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบ 
2.ใบปพ1ฉบับ 
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเเละผผู้ปกครองอย่างละ 1ฉบับ 
4.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ 
5.แฟ้มสะสมผลงาน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,17:48   อ่าน 7536 ครั้ง