ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 62
ประกาศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 34 รายกา
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 62
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างรั้วโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 60
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ.349-001 (แบบ รด.1) (ใช้กระดาษ F14 หน้าหลัง)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2) (ใช้กระดาษ F14 หน้า-หลัง)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หญิง)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หญิง)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59