ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 หลักซานที่ใช้สมัคร 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบ 2.ใบปพ1ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเเละผผู้ปกครองอย่างละ 1ฉบับ 4.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ 5.แฟ้มสะสมผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 30 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 14 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 ก.ย. 62
ประกาศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 34 รายกา 27 ก.ย. 62
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างรั้วโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 22 พ.ย. 60
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หญิง) 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 19 พ.ค. 59
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ.349-001 (แบบ รด.1) (ใช้กระดาษ F14 หน้าหลัง) 19 พ.ค. 59
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 19 พ.ค. 59
ภาพกิจกรรม
ประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมครูหลังกิจกรรมหน้าเสาร์ธง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชุมฝ่ายวิชาการและครูแนะแนว การรับเข้านักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล จำนวนจำกัด (895/0) 14 ก.ค. 59
รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล จำนวนจำกัด (762/0) 13 ก.ค. 59
เปิดสอบ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1024/0) 23 มี.ค. 59
รับสมัครเรียนผู้ช่วยทางการพยาล จบแล้วมีงานทำ (1039/0) 14 ม.ค. 59
สมัครเน็ตสุดคุ้มกับ AIS วันทูคอล (1027/0) 01 ก.ย. 58
สมัครชั่วโมงอินเตอร์ วันทูคอล อะไรดี ที่นี่มีคำตอบ (970/0) 21 ส.ค. 58
รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล (979/0) 16 ส.ค. 58
ด่วน++รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 26 ภาคค่ำ และภาคปกติ วันนี้ถึง 22 กคนี้ค่ะ (959/0) 14 ก.ค. 58
ด่วน!! รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 21/2557 (1165/0) 05 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ผู้ช่วยพยาบาล จบแล้วมีงานทำ เป็นหมื่น!!! (1240/0) 25 พ.ย. 56
ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายกร เลือกหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
 QR-Code S.W. Website
QR-Code S.W. Facebook
QR-Code S.W. Youtube