แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 549712
Page Views 677650
ภาพกิจกรรม
ประเมินเข้มผลงานครูผู้ช่วย
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวนนทลี สะคำภา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และนายปิยวัฒน์ แสงคำ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร ตรวจประเมินผลงานครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในรอบ 3 เดือน และ 6 เดือนที่ผ่าน ซึ่งตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ นายเอกกมล เรืองเดช วิชาเอกคอมพิวเตอร์ นายรณชัย ทาอวน วิชาเอกดนตรีสากล นายอดิเรก ทิมกูล วิชาเอกพลศึกษา นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์วิชาเอกภาษาไทย นางสาวจินดาภา สุโขประสพชัย วิชาเอกภาษาไทย นางสาวปวีณา ศรีเนตร วิชาเอกเคมี และนางสาวธันยพรใคร้วงศ์เรือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยผลงานครูและนักเรียน พร้อมเจ้าของผลงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ  ภาพ/ข่าว....ราวิน ชาแดงวงค์
นิทรรศการผลงาน นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จัดแสดงเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางให้กับครูผู้ช่วย
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา บรรยาย อธิบาย และแนะนำ เพิ่มเติมว่าการจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการประเมินนั้นมีอะไรบ้าง
นิทรรศการผลงาน นายเอกกมล เรืองเดช ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมนำเสนอการทำวิจัยเรื่องความเครียดในชั้นเรียน
นิทรรศการแสดงผลงานของ นางสาวปวีณา ศรีเนตร ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกเคมี เน้นการทำโครงงานโดยนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
นิทรรศการผลงาน นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ด้านการแสดงออก
นิทรรศการผลงาน นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ผลงานโดดเด่นการทำปฏิทินกราฟฟิก
นิทรรศการผลงาน นางสาวจินดาภา สุโขประสพชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย ผลงานโดดเด่นการทำหนังสือนิทานด้วยมือ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียน ทักษะการย่อความ การใช้ภาษาในวรรณคดีสู่ภาษาสมัยใหม่ การท
นิทรรศการแสดงผลงาน นายรณชัย ทาอวน ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรี ผลิตสื่อนวัตกรรมเรื่ององค์ประกอบของไวโอลิน โดยเพิ่มเติมลวดลายและตัวหนังสืออธิบายที่ทันสมัย ทำให้นักเรียนมีความสนใจในสื่อที่สอน
นิทรรศการผลงาน นายอดิเรก ทิมกูล ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา เน้นการสอนแบบปฏิบัติจริงและเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่าในระหว่างการเรียนวิชาพลศึกษาแต่ละรายวิชาเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบตมินตัน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2555,15:24   อ่าน 15450 ครั้ง

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39