ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ประธานในการประชุมได้แสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง แนวทางการร่วมพัฒนาโรงเรียนของผู้ปกครอง ชุมชน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,15:25   อ่าน 113 ครั้ง