ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563  โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม มีผู้สมัครสภานักเรียน 2 เบอร์ ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 คือ นางสาวรสสุคนธ์ เนียมคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,10:54   อ่าน 187 ครั้ง