ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนในตำบลสวนเมี่ยง โดยมีโรงเรียนเครือข่าย สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า สวนฝึกอาชีพ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกำนันคัมภีร์ พรมภาพ เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียน .......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,08:14   อ่าน 98 ครั้ง