แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 547628
Page Views 674683
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.38 KB 260
แบบบันทึกแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.16 KB 213
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 317.5 KB 303
บันทึกข้อความ งานพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 212
การเตรียมเอกสารการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 846
แฟ้มสะสมผลงาน สำหรับประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู Word Document ขนาดไฟล์ 531 KB 5541
รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 173
ภาระงานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 757
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.47 KB 107
แบบประเมินครูผู้ช่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 660 KB 331
ฟอร์ม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 165.36 KB 93
แนวทางการประเมินฯ ประกันคุณภาพภายใน (moe6) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 180
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 311.46 KB 168
เอกสารการสอนระดับชั้น ม. 5 ครูเอกกมล
รูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 535
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 284
การบ้านชิ้นที่ 1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.19 KB 148
เอกสารการสอนระดับชั้น ม. 4 ครูเอกกมล
งานชิ้นที่ 1 การฝึกวาดรูปแตงโม Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.12 KB 200
งานชิ้นที่ 2 การฝึกวาดรูปมะม่วง Unkown Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 237
งานชิ้นที่ 3 การฝึกวาดรูปแอปเปิ้ล Unkown Document ขนาดไฟล์ 198.61 KB 122
งานชิ้นที่ 4 การฝึกวาดรูปเทียนไข Unkown Document ขนาดไฟล์ 119.12 KB 90
งานชิ้นที่ 5 การฝึกวาดรูปดอกไม้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 264.83 KB 292
งานชิ้นที่ 6 การฝึกวาดรูปการ์ตูน Unkown Document ขนาดไฟล์ 244.37 KB 286
งานชิ้นที่ 7 การฝึกวาดรูปการ์ตูนแมลงปอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 493.54 KB 537
งานชิ้นที่ 8 การฝึกวาดรูปการ์ตูนสามเณร Unkown Document ขนาดไฟล์ 497.03 KB 226
งานชิ้นที่ 9 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween Unkown Document ขนาดไฟล์ 192.43 KB 112
งานชิ้นที่ 10 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween Unkown Document ขนาดไฟล์ 418.68 KB 104
งานชิ้นที่ 11 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame Unkown Document ขนาดไฟล์ 64.81 KB 112
งานชิ้นที่ 12 การสร้างภาพเทียนกำลังลุกไหม้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 104.22 KB 92
งานชิ้นที่ 13 การสร้างปากิ่งไม้ใส่มะม่วง Unkown Document ขนาดไฟล์ 510.93 KB 112
งานชิ้นที่ 14 การสร้างภาพไฟส่องอักษร Unkown Document ขนาดไฟล์ 251.44 KB 86
งานชิ้นที่ 15 การสร้างภาพแมลงเดินไปมา Unkown Document ขนาดไฟล์ 259.28 KB 88
งานชิ้นที่ 16 การสร้างภาพโลกยิ้ม Unkown Document ขนาดไฟล์ 228.26 KB 94
งานชิ้นที่ 17 การสร้างภาพพัดลมกำลังหมุน Unkown Document ขนาดไฟล์ 239.8 KB 94
งานชิ้นที่ 18 การสร้างภาพจุดบั้งไฟ Unkown Document ขนาดไฟล์ 495.11 KB 107
โต๊ะสนุ๊ก JPEG Image ขนาดไฟล์ 134.16 KB 137
w5-สร้างเกมส์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.36 KB 226
มาริโอ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1009.46 KB 363
โปรแแกรม
IDM 153
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39